Ruimtes

 

Fumoir

Fumoir

Dit is de ontvangstzaal, die Regout in 1861 liet bouwen om zijn bezoek te ontvangen. Aan de wanden liet hij een rondgaande schildering aanbrengen, die hij uit Gent had laten komen. Daarop afgebeeld een fantastisch park in de stijl van de parken van de Franse en Italiaanse adel. Hier liet Regout aan zijn bezoek zien, hoe zijn eigen park van Vaeshartelt eruit zou gaan zien.

Ook de mozaïekvloer komt uit België, dezelfde tegels zijn te vinden in Villa Petite Suisse. Bij de restauratie is deze vloer opgetild om er vloerverwarming aan te brengen. De originele lambrizering is gerestaureerd, net als het stucwerk. De schilderingen – die diep donkerbruin waren gekleurd en waarin weinig tekening meer was te zien – zijn schoongemaakt door Restauratie Atelier Limburg o.l.v. Anne van Grevenstein. De vuile toplaag is er af geweekt, waarna het modelpark van Regout weer in al zijn kleur en schittering te zien was.

Rotonda

Rotonda

De Rotonda is vormgegeven met de Italiaaanse renaissance-architectuur van Palladio als voorbeeld. Oorspronkelijk was dit een verkeersruimte, die toegang gaf tot het park en tot de Binnenhof, en tot de salons aan weerszijden. In de periode vóór de restauratie was deze ruimte met dikke lagen cremekleurige verf besmeurd (‘impression mayonaise’). Dankzij geweldig monnikenwerk van Restauratie Atelier Limburg kon de marmer-imitatie uit de periode Regout worden teruggebracht, incl. alle rijke versieringen in het stucwerk.

De houten vloer is vervangen door een natuurstenenvloer met daaronder ook hier vloerverwarming.

Maestricht Salon

Maestricht Salon

De Maestricht Salon gaf oorspronkelijk aan weerszijden zicht naar buiten. Door de aanbouw van de Fumoir werd de Zuidgevel een binnenmuur. Bij de restauratie zijn de oorspronkelijke raamopeningen opnieuw zichtbaar gemaakt, zodat de symmetrie in de ruimte is hersteld. Ook de fraai gedecoreerde schouwen zijn zorgvuldig hersteld.

Salon Petrus Regout

Salon Petrus Regout

De salon aan de Noord-Oostzijde is vernoemd naar Petrus Regout. Deze salon geeft rondom uitzicht op het park en op de entree met lindenlaan. Ook hier zijn schouw, houtsnijwerk en stucwerk in oude luister hersteld. Bijzonder aan deze ruimte is het aantal ramen aan de Noordzijde: dat zijn er twee. Vanuit het park zijn in die gevel vier ramen zichtbaar. Twee daarvan zijn aan de binnenzijde dichtgezet; aan de buitenzijde is het stucwerk achter de ramen zo geschilderd, dat er gordijnen lijken te hangen.

Klassieke zalen verdieping Paleisje

Klassieke zalen verdieping Paleisje

Datzelfde verschijnsel (aan de buitenzijde ramen, die in de ruimtes binnen niet zijn terug te vinden) is aan te treffen in de Salons die zijn vernoemd naar Karel de Grote en naar Willem II. Buiten fraaie raampartijen, in een strak neoklassiek ritme uitgevoerd. Binnen minder ramen, waarschijnlijk om praktische redenen: om de kou buiten te houden, en om ruimte te hebben om kasten e.d. te kunnen plaatsen.

In de naar Willem II genoemde salon is een schilderij te zien van de Koning als deelnemer aan de Slag bij Waterloo. Het is een van de weinige figuratieve werken uit de kunstcollectie.

Tussen deze beide ruimtes ligt de Spiegelzaal, met balkon aan de parkzijde.

De gang langs deze klassieke zalen is ontstaan bij de aanbouw van de Fumoir. Daarvóór waren de drie ruimtes door dubbele tussendeuren onderling verbonden. Bij de restauratie bleek de voormalige buitengevel achter een voorzetmuur nog gaaf aanwezig. Nu is zij opnieuw in vol ornaat te beleven. In de nissen (de vroegere ramen aan de Binnenhofzijde) zijn prenten uit Regouts Album te zien.

Overige zalen

Overige zalen

In de Oostvleugel zijn op de eerste verdieping een vijftal kleinere vergaderruimtes, waarvan enkele met schouw en gerestaureerd stucwerk. Ze zijn genoemd naar de oude bewoners: Nolens, Sturler, Servaes van Mulcken, Grimaudet en Angenot.

In het Koetshuis zijn drie fraaie vergaderruimtes te vinden: in de Gerberga en de Grande Suisse is de kapconstructie prominent zichtbaar; in de naar Gindra genoemde ruimte is – naar een ontwerp van Maurice Mentjens – zijn park binnen zichtbaar en voelbaar gemaakt.

In de nieuwe restaurantvleugel zijn de grote Sterrenzaal en de Pegasus aantrekkelijke conferentieruimten.

Klokkentoren

Klokkentoren

Op de 2e verdieping , in de Oostvleugel boven de poort, bevindt zich de klokkentoren. De koepel dateert uit 1890 en is aangebracht in opdracht van Regouts zoon Johan Gustave. Het uurwerk en de bijzondere éénwijzer-plaat waren er al langer. Het ruim 250 jaar oude uurwerk is door Regout uit Luik geïmporteerd. Baij heet de maker ervan. Het uurwerk is gerestaureerd en weer gangbaar gemaakt door Hans Beijer en Harry Fekkers.

Ingangspoort kasteel

Ingangspoort kasteel

Op de prenten in het Album is te zien, dat de ingangspoort vroeger een open doorgang was. Daar kon de paardenkoets stoppen om het voorname gezelschap de gelegenheid te geven in of uit te stappen. Om vervolgens het Koetshuis als  stal en stalling op te zoeken. Koning Willem II liet in 1841 zijn initialen met kroon in de sluitsteen aanbrengen. Aan de Binnenhofzijde voegde Petrus Regout zijn wapen later toe.

Hier, bij de poort, heeft in 1939 Edouard Regout zijn vrouw Henriëtte met zijn jachtgeweer vermoord.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief