Stichting Buitenplaats Vaeshartelt

 

Doelstelling

De Stichting Buitenplaats Vaeshartelt heeft een ideëel doel: het behoud en de ontwikkeling van de fraaie Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht. De Stichting heeft de ANBI-status.
Buitenplaats Vaeshartelt belichaamt een veelheid van monumentale, cultuurhistorische en natuurwaarden. Alles samen maakt dat Vaeshartelt tot een buitenplaats die zowel voor de huidige als de toekomstige generaties zal dienen als en aangename plaats en een bron van plezier en genieten.
Buitenplaats Vaeshartelt is NSW-gerangschikt. Het is een wettelijk erkende Complex Historische Buitenplaats. De gebouwen zijn Rijksmonumenten.

Werkzaamheid

De Stichting heeft de Buitenplaats verworven in december 1992 in toen zwaar vervallen staat.  
Stap voor stap zijn eerst het kasteelcomplex (in 1993/94) en vervolgens de portierswoning (2000) en het boerderijcomplex (1999 en 2005) gerestaureerd en uitgebreid. In die periode zijn de diverse tuinen en parken gereconstrueerd dan wel nieuw aangelegd.
Ook zijn in de afgelopen jaren 2010-2013 enkele percelen opnieuw aan het landgoed toegevoegd, die daar vroeger deel van hebben uitgemaakt. De Buitenplaats meet nu ongeveer 23 ha en omvat weer alle functies die een buitenplaats ‘behoort te hebben’: kasteel met park, boerderij met economiegebouwen, akkers en velden, fruit- en groentetuinen, en een sterrenbos. In 2013 is in de fruit- en groentetuin het Bijenpaviljoen gebouwd.
Vanaf de allereerste dag, d.w.z. onmiddellijk na de heropening op 1 januari 1995, is de Buitenplaats opengesteld voor het publiek.

Achtergrond

De stichting is in 1992 opgericht vanuit de Limburgse Volkshogeschool: een ideële instelling voor volwasseneneducatie, die intensieve leerprocessen in een residentiële setting als zijn specialisme had, met de bevordering van actief burgerschap als doelstelling.

Middelen en vermogen

Zijn middelen verwerft de Stichting door de verhuur van de gebouwen op de Buitenplaats: het kasteelcomplex aan Buitenplaats Vaeshartelt BV, een onderneming die het kasteel als Conferentiehotel exploiteert; en het boerderijcomplex aan een reeks van zakelijke dienstverleners. Buitenplaats Vaeshartelt BV is een 100%-deelneming van de Stichting: iedere euro die daarin wordt verdiend komt dus uiteindelijk weer ten goede aan behoud en ontwikkeling van de buitenplaats.
In bescheiden mate maakt de Stichting gebruik van subsidies en schenkingen. Alle middelen worden aangewend voor het zorgvuldig beheren, onderhouden en ontwikkelen van de Buitenplaats.
Het vermogen van de Stichting is gevat in de gronden en gebouwen van de Buitenplaats, en in de kunstcollectie.

Plannen voor de komende jaren

In de komende jaren zal de gebruikelijke zorg worden besteed aan het onderhoud van gebouwen en terreinen.
In de mate van het mogelijke – d.w.z. voor zover het lukt om de daarvoor noodzakelijke middelen te verwerven – zullen er een aantal ‘groene’ projecten worden gerealiseerd:

Bestuur

De Stichting wordt bestuurd door een bestuur, dat bestaat uit vijf personen:
Dhr. Wim Hazeu, voorzitter
Dhr. Hans Meertens, secretaris
Dhr. Robert Jans, penningmeester
Mevr. Astrid Pinckaers
Dhr. Leo van der Meer.

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen beloning. Jaarlijks wordt een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- p.p. uitgekeerd.

Personeel

De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief